LP header_EPLAN en Festo

Whitepaper: koppeling van EPLAN en Festo data in één digitale omgeving


In de huidige tijd is een enorme hoeveelheid data beschikbaar waaruit machinebouwers kunnen putten wanneer zij een machine ontwerpen. De praktijk leert dat het daarbij niet altijd eenvoudig is samen te voegen tot een logisch geheel. In een samenwerking tussen Festo en EPLAN is een oplossing ontwikkeld waarbij dit wel mogelijk is. Het eindresultaat voor de OEM-er, machinebouwer en kasten- of paneelbouwer is: véél sneller ontwerpen en bouwen met een aanzienlijk lagere kans op fouten.

Meer weten? Download het whitepaper